Kan vi ge bort facklitteratur?

Om vinsten vid en frågesport är en bok och vinsten skall gå direkt till någon av sjukhuspersonalen, är det ok? Priset på boken är ca 300 SEK. Har det någon betydelse om det är en skönlitterär bok eller om det är facklitteratur med koppling till vårdpersonalens arbete?


Svar: Nej, det är inte förenligt med samverkansreglerna att som vinst ge bort en bok värd 300 SEK direkt till vårdpersonalen. Bokens värde är inte ringa. Vad som är ringa värde är inte definierat i exakt krontal men man talar ofta om ett mycket ringa värde, ofta så ringa så det troligen inte skulle vara några som var intresserade av att delta i frågesporten. Vad det rör sig om för slags bok har inte någon betydelse. Det handlar om hur gåvan upplevs av mottagaren.

Vill företag ge bort facklitteratur som relaterar till hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning som kan komma till nytta för patienten eller tjäna ett genuint utbildningssyfte föreslår vi att den i sådant fall lämnas till en hel klinik/avdelning i samband med produktträning eller liknande.

Detta är en del av Swedish Medtechs service Fråga juristen. Svaret på denna fråga är skriven av Julia Öhman och är aktuell oktober 2016. Texten har tidigare publicerats i Medtech Magazine nr 4 2015.