Kardiovaskulära gruppen

Kardiovaskulära gruppens målsättning är att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom kardiologiområdet till förmån för medlemsföretagen och våra kunder.

Detta görs genom att:

  • Bevaka lagstiftning och nationella regelverk som har betydelse för marknaden inom kardiologiområdet.
  • Bevaka aktiviteter och villkor på marknaden som har betydelse för marknaden.
  • Marknadsföra kardiologiområdet genom att lyfta fram den patientnytta och effekt på folkhälsa som följer av tillhandahållandet av industrins produkter och tjänster.
  • Ett av gruppens pågående projekt är stödja implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård.


Gruppen är vilande, för frågor är ni välkomna att kontakta Jan Heidebrandt