Mallar ortopediska implantat

Mallar för upphandling av Ortopediska implantat
LfU har i samarbete med Swedish Medtechs sektorgrupp för Ortopediska implantat, tagit fram mallar som kan användas vid upphandling av ortopediska implantat. Mallarna består av flera dokument som följer strukturen av ett förfrågningsunderlag. Välj de delar som är aktuella för er och använd mallarna som ett stöd vid ert kravställande.

Närmare information
Kravspecifikationerna är indelade efter specifik typoperation (Axel, Cement, Höft, Knä, Rygg, Trauma). Utvärderingsmodellen för dessa är en relativ modell, med undantag för Höft där man föreslagit både en relativ och en absolut. Om man önskar en absolut utvärderingsmodell för övriga typoperationer, kan den framtagna för Höft kopieras för användning.

Mallarna

Allmänna villkor konsignationslager_v1 2014-03

F1 Anbudsinbjudan v2 2014-03

F3 _Kontraktsmall v1 2014-03

F4 Företagsuppgifter v1 2014-03

Mall Artikellista Axel v1 2014-03

Mall Artikellista Cement v1 2014-03

Mall Artikellista Höft v1 2014-03

Mall Artikellista Knä v1 2014-03

Mall Artikellista Rygg v1 2014-03

Mall Artikellista Trauma v1 2014-03

Mall Avtalsmatris v1 2014-03

Mall Konsignationsmatris v1 2014-03

Mall Typop Kravspec Axel Relativ utvärderingsmodell

Mall Typop Kravspec Cement Relativ utvärderingsmodell

Mall Typop Kravspec Höft Absolut utvärderingsmodell

Mall Typop Kravspec Höft Relativ utvärderingsmodell

Mall Typop Kravspec Knä Relativ utvärderingsmodell

Mall Typop Kravspec Rygg Relativ utvärderingsmodell

Mall Typop Kravspec Trauma Relativ utvärderingsmodell

Översikt Förfrågningsunderlag v1 2014-03