Materialförsörjningen under covid

Vi har haft en arbetsgrupp bestående av representanter från medlemsföretag, upphandlande enheter samt konsulter och institut. Gruppen har tittat på hur det fungerade med materialförsörjningen under covid och slutsatserna har presenterats i en rapporten "Materialförsörjning under pandemin - vad har vi lärt oss och vad bör vi göra för att hantera materialförsörjningen i nästa kris?, som publicerades i maj 2021

För frågor om arbetsgruppens arbete

Anna Lefevre Skjöldebrand,
vd, Swedish Medtech
als (at) swedismedtech.se