Områden som kan påverkas av konflikten

Råvaror Ukraina_flag

Enligt Swemin är Ryssland en betydande exportör av olika viktiga råmaterial, däribland metaller och mineraler. Exempelvis står Ryssland för ca 40% av världens produktion av palladium, som används i mycket elektronik, och ca 20% av all nickel som används i EU kommer från Ryssland idag. Nickel är en viktig råvara till batterier, men också som legeringsmaterial i stål. Ukraina å sin sida är en betydande järn- och stålproducent och på exportlistan står även exempelvis titan och grafit. 

SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida hittar du mer information om global produktion av kritiska råvaror.


Transporter

Swedish Medtechs medlemmar, och i förlängningen svensk vård och omsorg, är högst beroende av transporter från länder utanför EU:s gränser och här ser vi ett framtida hot vad gäller försörjning av medicinteknik. Både vad gäller transporter till Sverige och till Ukraina med angränsande länder. Uppdaterad information om påverkan på transporter finns bland annat på Transportföretagens hemsida.


Energitillgång

Energimyndigheten bedömer elförsörjningen i Sverige som ansträngd men stabil. Risken för störningar i drivmedelsförsörjningen är förhöjd. En stor del av medicintekniken som används i svensk vård och omsorg tillverkas i andra europeiska länder. Vi är därmed indirekt beroende av att även övriga Europa (och världen) har tillgång till energi. 

EU-kommissionen har lagt fram nytt åtgärdspaket på grund av de skenande olje- och gaspriser. Paketet syftar delvis till att minska beroendet av rysk naturgas och motverka höga energipriser. 

Vi ser dock att priserna på både gas och olja drivs upp och många av våra medlemmar ser de ökade energipriserna som sin främsta utmaning. Även här arbetar vi för att uppmärksamma kunder i regioner och kommuner om detta.

Energiföretagens hemsida kan man följa vad som händer på området. 

Hos Drivkraft Sverige finns bland annat frågor och svar om vad som förutom pågående krig styr drivmedelspriserna.

Cybersäkerhet

I samband med Rysslands invasion av Ukraina kommer en ökad oro för cyberattacker. Även om Rysslands storskaliga cyberattacker riktas mot Ukraina kan virus få en okontrollerad spridning. Dessutom har många it-företag drift i Ukraina, vilket betyder att även utländska företag kan drabbas. 

I Teknikföretagens rapport ”Cyberhoten” konstateras att antalet identifierade cyberattacker mot företag och myndigheter i Sverige har ökat och uppgår till över 100 000 per år. En stor del av cyberattackerna som industrin utsätts för kommer från främmande makter.

Nu gäller det för både stora och små företag att arbeta för att minska riskerna för att utsättas för attacker. Cyberattacker ingår som en del i krigsföringen och viktigt är att vara extra vaksam på avvikelser och vad gäller till nätfiske, skadliga koder, lösenordshantering, falska webbplatser och desinformation. Bra information finns hos MSB och Cert-se.