Medtech i Almedalen 2018

Den medicintekniska utvecklingen går snabbt! Med tekniken, digitalisering och AI kan man idag länka samman patientens provtagningar, röntgenbilder, data och behandling. Detta öppnar dörren för en allt säkrare och effektivare vård – den skapar också möjligheten att flytta vården närmare patienten.

Men! Är vården redo att ta till sig förändringarna? Finns den politiska viljan? Vilka krav ställer patienterna?

Välkommen till en dag då vi tar tempen på dagens och framtidens vård och omsorg – och kanske kommer ett steg närmare den stora lösningen.

Tid och plats

4 juli 2018, kl 08:30- 16:15 i Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, lokal: Fysiken

Moderator för dagen är Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

Observera att programmet uppdateras löpande!

Hur mår vården när patienten flyttar hem?
08:30 - 09:30

Idag kan vård och omsorg bättre anpassas efter patientens behov och ges där patienten mår bäst. Det kan vara i hemmet eller på arbetet. Men är vården redo att släppa taget? Kan och vill vården arbeta på detta sätt? Kan vården hantera att patienter och anhöriga involveras tydligare i behandlingen? 

Talare
Emma Spak, samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting
Jeanette Bäfverfeldt, verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen
Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet

Hur mår patienten när vården flyttar hem?
09:30 - 10:35

Den tekniska utvecklingen ökar möjligheten att flytta vård ut från sjukhusen. Vad är viktigt för patienter och personal för att detta ska fungera? Hur hanterar vi medborgarnas förväntningar på tillgänglighet, möjlighet till monitorering, virtuella kontakter och det vården kan erbjuda idag?  

Talare
Ellinor Broms, njursviktskoordinator, leg sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Magnus Gink, Director, Life Science, PwC
Stina Hägglund, stomipatient
Ida Lindstén, Ung Diabetes
Julia Wall Nilsson, Ung Diabetes


Är vården redo att släppa sargen?
10:40 - 12:30

Det pratas ofta om att komplexiteten i vården gör förändringsledning svårare än i andra verksamheter. Är det verkligen så svårt? Finns det verksamheter som har tagit saken i egna händer och börjat? Vad kan de berätta om vilka som kan och är villiga att driva förändringen?

Talare
Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Healthcare
Paul Davidsson, e-strateg, Hörby kommun
Jesper Hessius, läkare, Operationskollen
Damon Tojjar, forskande läkare, Lunds universitet, Diabetescentrum
Nasim Bergman Farrokhnia, Forsknings- och utbildningschef, KRY


Paus för lunch och mingel
12:30-13:00

Vem tar taktpinnen för att skapa digital förändring av vård och omsorg?
13:00 - 13:30

Vi har ett samhälle och industri som genomgått genomgripande digitala förändringar. Samtidigt har vård och omsorg knappt kommit ur startblocken. Hur utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter och skapar klimat som främjar innovation? Vem knyter ihop säcken och pekar ut riktningen?

Talare
Jenni Nordborg, chef för Life Science kontoret, Regeringskansliet/Vinnova
Anette Falkenroth, Avdelningschef Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionen
Nicklas Sandström, Landstingsråd, Västerbottens läns landsting
Birgitta Södertun, Gruppledare, Ledamot i Regionstyrelsen, Region Skåne
 
Vården har mängder med data – varför används den inte?
13:30 - 14:00

Data är grunden för den individanpassade hälso- och sjukvården. Datan kan rätt använd bland annat hjälpa vården att hitta riskpatienter för till exempel stroke och andra livshotande sjukdomstillstånd. Har vården rätt att inte använda denna information när det är patienten som blir lidande?

Talare
Magnus Janzon, överläkare, docent, verksamhetschef, Region Östergötland
Annemieke Ålenius, chef för avdelningen Samordning, eHälsomyndigheten
Mikael Wintell, verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen

Artificiell Intelligens – hype eller redan realitet?
14:00 - 14:30

Förespråkarna för artificiell intelligens menar att tekniken kan hjälpa oss med såväl diagnoser, flöden och beslutsstöd. Men samtidigt finns varningar. Vad händer om besluten tas av en maskin, istället för en människa, ska vi vara rädda eller är detta lösningen?

Talare
Anders Persson, professor, föreståndare, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)
Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik, Läkarförbundet
Christian Isacsson, strateg, Inera


Varför möter inte vårdpersonalen patienten?
14:30 - 15:00

Sverige är ett av världens läkartätaste länder och detsamma gäller sjuksköterskorna. Hur kommer det sig då att vi gång på gång får rapporter om långa vårdköer, avdelningar som tvingas stänga på grund av personalbrist och personal som drabbas av utmattningsdepression?

Talare
Sofia Rydgren Stale, ordförande i delegationen för utbildning och forskning samt ledamot i förbundsstyrelsen, Läkarförbundet
Ragnhild Karlsson,vice förbundsordförande, Vårdförbundet
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech

Är politiken vårdens problem?
15:00 - 15:30

Vi har i Sverige en organisation där vården styrs av politiska församlingar. Detta har setts som en viktig del i demokratin, att de viktiga besluten för medborgarna tas nära? Men är politiken verkligen den bästa ägaren när vi pratar kvalitet och utveckling av svensk vård och omsorg? 

Talare
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockhoms läns landsting
Robert Winroth, innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech


Patient. Med licens att agera?
15:30 - 16:15

Vi blir fler och fler patienter, fler som lever med kroniska sjukdomar och som i många fall arbetar väldigt aktivt för att hjälpa både sig själv och andra patienter att hantera sin sjukdom på bästa sätt. Hur stödjer vården dessa aktiva patienter? Och vad borde vi kunna kräva av vården i framtiden?

Talare
Hans-Inge Persson, författare, samhällsdebattör, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)
Marie Steen, vice ordförande, ILCO, Tarm-, uro- och stomiförbundet
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech


Arrangörer

Dagen arrangeras av Swedish Medtech i samarbete med:

Loggor samlade


Har du frågor om dagen?

Vänligen kontakta Mia Engman Hyrén, kommunikationsansvarig, Swedish Medtech
meh (at) swedishmedtech.se