MedTech Week 13-17 juni 2016

MedTech Week 2016

MedTech Week 13-17 juni 2016

Under veckan arrangerades flera intressanta seminarier runt om i Sverige. Här kommer ett utdrag från de aktiviteter som anordnades.

Uppsala:
Framtidens hälsa – vård, medicinteknisk industri och forskning i nyskapande samarbeten


Akademiska sjukhuset i Uppsala bjöd tillsammans med STUNS in till en eftermiddag med fokus på samarbeten och patientnära utveckling av medicinsk teknik.

Christina Frimodig vd STUNSAnnika Remeaus Uppsala
Christina Frimodig, vd STUNS, hälsade alla välkomna. Annika Remaeus presenterade Innovation Akademiska (Foto: Jim Peter)

Bland annat presenterades ”Uppsala centrum för medicinsk teknik”, Akademiska sjukhusets nya samarbete med fakulteterna för Teknik och naturvetenskap samt Medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Innovation Akademiska berättade om möjligheter men också hinder för att korta ledtiderna till införande av ny medicinsk teknik genom testbäddar i samarbete med små och medelstora företag. Ett antal större industriföretag gav sin syn på utvecklingssamarbeten med Uppsala Läns Landsting. Ett exempel är det standardiserade regionala systemet för journaler och vårdprocessstöd. Systemet ger också patienterna tillgång till sina journaler via nätet, en tillämpning som Uppsala var först med och som nu övriga landsting inför.

Edvin Hellsing
Edvin Hellsing, vd Symptoms, visar hur man steg för steg använder vetenskapligt validerade 
formulär för att samla in data från patienterna i sin app. (Foto: Jim Peter)

Läs mer om dagen på STUNS hemsida

Umeå:
Medicinteknik - Nyckeln till framtidens hälsovård och en motor för regional tillväxt!


Huvudtemat för eftermiddagen var att synliggöra varför medicinteknik utgör en nyckel till framtidens vård och omsorg och en stark motor för regional tillväxt. Representanter för vård, akademi, industri och investerare gav sin syn på medicinteknikens betydelse i detta sammanhang. Några exempel på medicintekniska lösningar och produkter som utvecklats inom regionen visades också upp i en utställning. Eftermiddagen avslutades med en öppen och sammanfattande paneldebatt. 

Anna presenterar i UmeåNina Sundström BioResonator ögontrycksmätare

Robert Winroth landstingsråd VLL och moderator Ronnie LundströmÅsa Holmner Glesbygdsmedicinskt centrum KOL-hjälpen
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech berättar om medicinteknik och vikten av samverkan; Nina Sundström demonstrerar BioResonators ögontrycksmätare; Robert Winroth landstingsråd VLL svarar på frågor från publiken, till vänster moderator Ronnie Lundström; Åsa Holmner från Glesbygdsmedicinskt centrum, VLL, förevisar "KOL-hjälpen". (Foto: Gudrun Furtenback Andersson)

Göteborg:
Fokus på nyttiggörande av medicinteknisk spetsforskning i Västsverige


I Västsverige bedrivs spetsforskning inom bland annat bildanalys, benförankrade hörapparater och mikrovågor. Under en eftermiddag tittade vi tillsammans med forskarna närmare på några spännande projekt med särskilt fokus på vilken nytta de kan innebära för patienter i framtiden. Och en diskussion om vad krävs för att vi ska komma dit.

Publiken GöteborgAndreas Fhager Göteborg
Kristina Svensson, Medtech4Health modererar frågor från publiken; Andreas Fhager från Chalmers tekniska högskola demonstrerar Strokefinder, som gör att man kan diagnositisera stroke direkt i ambulans och därmed sätta in rätt behandling tidigt.