Presentationer om Sydkorea

Här har vi publicerat presentationer från några av talarna vid seminariet "Möjligheter för svenska företag att göra affärer i Sydkorea".

Seminariet utgör en del av det EU-finansierade projektet CB Health Access. Syftet med projektet är att stötta estniska, finska, svenska och lettiska företag inom framförallt e-hälsa och life science-företag att nå nya marknader. Från Sverige kommer vi att kunna erbjuda totalt 21 företag hjälp. De marknader som berörs är USA, Sydkorea, Indien och Uganda.