Nutrition

Undernäring och malnutrition är ett stort och ibland bortglömt problem i svensk vård- och omsorg. En undermålig nutrition leder oavkortligen till komplikationer och minskad livskvalitet. Sektorsgruppen för Nutrition har som vision att medverka till att:

"Skapa förutsättningar för en minskad undernäring inom svensk vård och omsorg"

Nutritionsgruppens huvudsakliga målsättning är att:

  • Öka kännedom och väcka intresse om undernäring och dess negativa konsekvenser.
  • Öka status kring enteral nutrition som behandlingsform


Vi vill också arbeta för: 

  • en sortimentbredd och valfrihet hos slutanvändarna
  • en kvalitativ nutritionsbehandling
  • en behandling som möter patientens och sjukvårdens behov och önskemål.Gruppansvarig är Mia Engman Hyrén och Julia Öhman