Om inreseförbudet till Sverige

Från och med 6 februari 2021 måste utländska medborgare som är 18 år eller äldre uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Provsvaret får vara max 48 timmar gammalt. Beslutet gäller än så länge fram till 31 mars 2021.

polismyndighetens hemsida har de lagt upp information om vad som gäller och vilka undantag som kan göras samt exempel på vad som kan utgöra underlag som styrker ett undantag.

Det kan till exempel göras undantag för utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Som exempel anges hälso- och sjukvårdspersonal, samt vissa övriga yrken inom närliggande områden. Dessa kan man läsa mer om i frågor och svar.

Det är gränspolisen som avgör varje enskilt ärende på plats vid gränsen utifrån den dokumention som kan uppvisas.

Swedish Medtech ger våra medlemmar rådet att noga läsa igenom informationen på polismyndighetens hemsida innan resa.    

Observera att det under vissa omständigheter råder karantänsregler för de som rest in från utlandet. Läs mer om dessa på Folkhälsomyndighetens hemsida >>