Position Paper

Handlingsplan för Life Science, maj 2018

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden och presenterar 19 förslag på åtgärder.

Handlingsplan2018_192x170

Handlingsplan life science sektorn, oktober 2014
Dokument för nedladdning

Swedish Medtechs syn på hur man bör se på förhållandet mellan ISO 9001 och ISO 13485 vid upphandling av medicintekniska produkter 
ISO 9001 vs ISO 13485 in procurement of medical devices

Tillbehör och reservdelar
Beträffande reservdelar och medicinteknik - oktober 2014

Silver
Beträffande användning av silver i förbandsprodukter - jan 2008

Regarding Use of Silver in Wound Care Products - Jan 2008

Återanvändning av engångsprodukter
Beträffande återanvändning av medicintekniska produkter avsedda för engångsbruk - april 2007

Informationsblad

Antiseptiska preparat vid sårbehandling
Dokumentet är framtaget av professor Christina Lindholm och har tillkommit som ett försök att klargöra problematiken kring sår med kraftig biobörda/sårinfektion. Det är tänkt som ett kunskapsunderlag för vård och omsorg och i samband med upphandlingsdiskussioner. Dokumentet har faktagranskats av en rad personer med stor kunskap om sårbehandling, bland annat styrelsen för Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, Dr Rut Öien, Sårcentrum, Blekinge samt Swedish Medtechs sektorsgrupp för sårläkning.

Dokumentet går att ladda ner från SSiS hemsida.