Position Paper

Ordnat införande av medicinteknik, november 2020Mall framsida position paper Swedish Medtech_bild_hemsida_m ram
Nationellt ordnat införande är en process framtagen i syfte att skapa en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av medicintekniska produkter över hela landet. Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) ansvarar för processen genom att, på eget initiativ eller efter önskemål från en region, välja ut, utvärdera och ge rekommendationer om hur de olika medicintekniska produkterna bör införas och användas. MTP-rådet är en expertgrupp bestående av representanter från Sveriges regioner.

Swedish Medtech är i grunden positiv till att det har upprättats en process kring nationellt införande av medicinteknik. Vi ser att svensk vård behöver skapa tydlighet och systematik kring upptag av innovation i vården. För att en sådan process ska bli relevant är det viktigt att den är förutsägbar och transparent och att den utgår ifrån grundförutsättningen att medicintekniken är en del av eller hela behandlingsmetoder och inte endast bedöms som enskilda produkter. 

Här kan ni ta del av Swedish Medtechs position paper i frågan >>

Handlingsplan för Life Science, maj 2018
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden och presenterar 19 förslag på åtgärder.

Handlingsplan2018_192x170

Handlingsplan life science sektorn, oktober 2014
Dokument för nedladdning

Swedish Medtechs syn på hur man bör se på förhållandet mellan ISO 9001 och ISO 13485 vid upphandling av medicintekniska produkter 
ISO 9001 vs ISO 13485 in procurement of medical devices

Tillbehör och reservdelar
Beträffande reservdelar och medicinteknik - oktober 2014

Silver
Beträffande användning av silver i förbandsprodukter - jan 2008

Regarding Use of Silver in Wound Care Products - Jan 2008

Återanvändning av engångsprodukter
Beträffande återanvändning av medicintekniska produkter avsedda för engångsbruk - april 2007