Privatmarknadsgruppen

Den svenska hälso- och sjukvården lever i en mycket föränderlig värld och fler privata aktörer kommer in på den svenska vårdgivarmarknaden. Utvecklingen är tydlig och visar att industrin måste anpassa sig till denna. Privatmarknadsgruppen bygger upp kunskap och skapar nätverk för att bättre hantera de omvärldsförändringar som ska gynna patienter och vården.  

Privatmarknadsgruppen arbetar för att skapa goda och långsiktiga samarbetsformer mellan medtech- industrin och de privata vårdgivarna. Vi vill öka kunskapen kring, och förståelse för, hur de medicintekniska företagen kan bidra till utvecklingen av vården. Gruppen arbetar också med frågor inom ämnet kvalitet samt forskning och utveckling för att främja innovationer inom den privata vårdgivarsektorn.

Gruppen är vilande för frågor vänligen kontakta Petrus Laestadius