Vård i hemmet

Projektet Vård i hemmet har undertiteln möjligheter och utmaningar för specialiserad egenvård. 

”Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan.”

Ladda ner rapport från Vård i hemmet 2016

Läs Sofia Medins spaning från runda bordssamtal 11 november 2016.