Andningsgruppen

Swedish Medtechs sömn- och andningsgrupp vill öka medvetenheten om sömn- och andningshjälpmedel i samhället genom att skapa en gemensam plattform utifrån ett branschperspektiv som skall användas i dialog med bl.a. sjukvården, patientföreningar, politiker och övriga samhällsnyttor som berörs av sömn och andningsrelaterade sjukdomar.  Vi vill värna om patientens valfrihet och därmed skapa möjligheter till en produktbredd inom området i och med detta flytta fokus från pris till kvalitet och utbud.

Sömnapné och KOL är två områden som gruppen kommer att fokusera på genom bl.a.

• Bidra med incitament gällande prioriteringar och hälsoekonomiska fördelar vid behandling av dessa.
• Bevaka lagar, regelverk, aktiviteter och villkor som har betydelse för marknaden.

Ordförande för gruppen är Björn Nysveen, Philips
Kansliansvarig är Jan Heidebrandt