Swedish Medtech i Almedalen

Almedalen 2014

MedTech Garden Almedalen arrangerades även i år och succén upprepades! Uppskattat mingel med deltagare från vård, akademi, politik och industri.

Temat för dagen var "Patientnytta av samverkan". Stort tack till våra inspirationstalare, Helene Hellmark Knutsson (S), Filippa Reinfeldt (M), Lena Furumark, Socialdepartementet och Johanna Adami, Vinnova.

Almedalen 2013

MedTech Garden Almedalen blev succé! Intresset för en mötesplats mellan vård, akademi, politik och industri är större ån någonsin!

Över 100 personer kom och minglade och bidrog till den höga stämningen!

Tack till våra inspirationstalare, Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet, Johanna Adami, direktör för avd Hälsa på VINNOVA, Christina Lindholm, professor, Sophiahemmet högskola & Karolinska Universtitetssjukhuset och Carola Lemne, VD Praktikertjänst, som talade kring egna reflektioner på temat
Vem betalar när vi säger nej till innovationer i vården? Patienten, vårdpersonalen, samhället?

Stort tack till våra partners som gjorde detta möjligt: AGA, Siemens, Philips, Elekta, Sectra, Johnson & Johnson, Cambio Healthcare, CompuGroup Medical, Onemed

Årets Almedalsvecka bjöd på drygt 2300 öppna evenemang av drygt 900 arrangörer och ca 700 journalister förhandsackrediterade.

Traditionella valfrågor, som vård och omsorg, sysselsättning och arbetsmarknad tillsammans med frågor om barn och ungdom dominerade och antalet besökare under veckan uppskattar man till ca 20 000.

Ser fram emot att se er alla igen i MedTech Garden Almedalen 2014!

Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech
Ulrika Berglund, MedTech Magazine


Rapport: Vården i Almedalen 2011

I september lanserade Gullers Grupp rapporten: Vården i Almedalen 2011, som ger en samlad bild av veckan.  Den 96-sidiga rapporten återger under sju temaområden de 34 viktigaste seminarierna i text och bild, samt innehåller information om webb och kontaktpersoner hos arrangörer. Rapporten analyserar och sammanfattar veckans utspel, förslag, budskap och besked.

Rapporten för nedladdning

Rapport från Almedalen 2011

Trycket var stort i Almedalen med närmare 1500 seminarier. Frågor som rörde vård och omsorg låg högt på agendan. Swedish Medtech arrangerade tillsammans med MedTech Magazine tre seminarier på temat innovationer som räddar liv.

Ta del av sammanfattningen från våra seminarier

Christian Kinch Almedalen 2011 webb

Innovationer som räddar liv

- patientens, vårdpersonalens och de anhörigas erfarenheter

Medicinteknik räddar dagligen tusentals liv i världen och förbättrar livskvaliteten för minst lika många. Swedish Medtech bjuder tillsammans med MedTech Magazine in till ett frukostseminarium där vi vill belysa vad den medicintekniska utvecklingen gjort för patienten, vårdpersonalen och de anhöriga.

Vi har inte råd att avstå från innovationerna!

Moderator är vetenskapsjournalisten och programledaren Linda Nyberg

Peter Ekolind Almedalen 2011 webb

Företagen som räddar liv

- har medtech en framtid i Sverige?

Samverkan mellan vård, industri och akademi är centralt för medicintekniska innovationer. Vi är alla överens om att det är vägen till hälsa och tillväxt för Sverige. Varför är vi då på väg åt fel håll?

Många medtechföretag ser över sin forsknings- och innovationsverksamhet i landet. Hur kommer det att påverka Sverige? Är vi en attraktiv nation för företag med innovationsverksamhet och är det viktigt att vi har kvar företagen här?

Swedish Medtech bjuder tillsammans med MedTech Magazine in till ett seminarium om de medicintekniska företagens framtid i Sverige.

Medverkande:

Magnus Öhman, vd, St Jude Medical AB

Peter Ekolind, vd, Airsonett AB

Sören Johansson, Affärsutvecklingsansvarig, Elekta AB

Christian Kinch, vd, Bactiguard

Moderator är vetenskapsjournalisten och programledaren, Linda Nyberg

Panelen diabetes webb

Ska byråkrater eller politiker prioritera i vården?

Stödet till förbrukningsartiklar skärs nu ned av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det riskerar att drabba många patienter, t.ex. diabetiker som är beroende av insulinpumpar och självtester. Utan god kontroll utsätts patienten för livsfara och svåra följdsjukdomar med ett ökat tryck på vården. Tillgång till förbrukningsartiklar kan komma att handla om plånbokens tjocklek och i vilket landsting man bor. Vem tar ansvar för diabetikerns hälsa och vilka patienter står på tur att drabbas?


Medverkande:

Mats Gerdau, ledamot (M), riksdagens socialutskott

Anders Lönnberg, landstingspolitiker (S), Stockholms län

Margareta Nilsson, ordförande  Svenska diabetesförbundet.

Niklas Hedberg, avdelningschef, TLV

Moderator: Linda Nyberg, vetenskapsjournalist och programledare

Bakgrundsmaterial till seminarie 3

Ta del av Swedish Medtechs remiss rörande ”Förslag till ny föreskrift och allmänna råd som ska ersätta tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:3) om ansökan och beslut om förbrukningsartiklar".

Ta del av Swedish Medtech och Swedish Labtechs brev till TLV rörande genomgången av glukosteststickor.

Medtech på agendan i Almedalen 2010

Almedalsveckan 2010 slog alla rekord. Det har aldrig tidigare arrangerats så många evenemang och möten som i år. Swedish Medtech var på plats. Föreningen var med och arrangerade fyra seminarier på temat patientsäkerhet, innovation och hållbar sjukvård. Intresset var mycket stort och seminarierna drog fulla hus.

Almedalen patientsäkerhet varm tonAlmedalen patientsäkerhet 2 varmare ton

Här kan ni ta del av en sammanfattning av seminarierna "Patient med livet som insats" samt "Har vi råd att ge farmor vård"