Tävling i vår mässmonter?

Vi planerar att arrangera en tävling i vår företagsmonter vid en utställning. Tävlingsmomentet går ut på att de som tävlar ska skriva en slogan om en produkt. Priset till vinnaren är 5000 SEK. Kan priset gå till en enskild individ (sjukvårdspersonal) eller måste priset gå till en avdelning?


Svar: Tävlingen som ni vill anordna är inte förenlig med samverkansreglerna. Enligt Eucomeds regler för gåvor, som Samverkansreglerna hänvisar till, ska gåvor vara av ringa värde och relatera till hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, vara till nytta för patienten eller tjäna ett genuint utbildningssyfte. Gåvor/pris får inte ges i form av likvida medel.

Detta är en del av Swedish Medtechs service Fråga juristen. Svaret på denna fråga är skriven av Julia Öhman och är aktuell oktober 2016. Texten har tidigare publicerats i Medtech Magazine nr 4 2015.