Upphandling med mellanhand

Swedish Medtech har under flera år aktivt följt tillämpningen av upphandling med mellanhand och dess påverkan på den medicintekniska branschen och vården. Utifrån våra erfarenheter vill vi lyfta risker som vi uppfattar att upphandlingsformen ger upphov till.

Vi ger i ett dokument en överblick av de risker som Swedish Medtech noterat med upphandlingsformen när mellanhand tillämpas. 

Ladda ner: Risker vid upphandling med mellanhand >>