Utvärdering av medicinteknik

Swedish Medtech ser att svensk vård behöver skapa tydlighet och systematik kring upptag och utvärdering av innovation i vården. För att en sådan process ska bli relevant är det viktigt att den är förutsägbar och transparent och att den utgår från grundförutsättningen att medicintekniken är en del av eller hela behandlingsmetoder och inte endast bedöms som enskilda produkter. Vi betonar vikten av ett långsiktigt samarbete och dialog mellan alla de aktörer som påverkar utvecklingen av den svenska vården och omsorgen. Tillsammans kan de medicintekniska företagen, myndigheter, vård och omsorg hitta nycklarna för hur vi utvärderar resultatet av medicintekniska behandlingsmetoder och skapar incitament för att dessa implementeras.

Verksamhet och projekt Swedish Medtech driver på området:

Knapp_ordnat införandeKnapp_HTA


Hur du kan engagera eller uppdatera dig på området:

Knapp_Economic AffairsKnapp_utbildningKnapp_remissvar


Har du frågor om Swedish Medtechs arbete med utvärdering av medicinteknik kontakta

Petrus Laestadius,
vice vd,
Swedish Medtech
petrus.laestadius (at) swedishmedtech.se