Vad händer vid en hård brexit?

Den 29 mars var det officiella datumet för Storbritanniens utträde ur EU. Då man ännu inte godkänt något avtal med EU ser vi ut att gå mot en hård brexit. Efter nya samtal har EU och Storbritannien kommit överens om att skjuta fram utträdesdatumet till 31 oktober 2019. Om utträdesavtalet godkänns tidigare av brittiska parlamentet lämnar Storbritannien följande månad. 

För att få kunskap om hur en hård brexit kommer att påverka medicintekniska företag som har tillverkning, auktoriserad representant eller anmält organ i Storbritannien finns mer information att läsa här: 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Brexit---Medicintekniska-produkter/ https:

//ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa_brexit_industrial_products_en.pdf

Kommerskollegiums hemsida finns mer generell information om Brexit 

Upphandlingsmyndighetens hemsida finns information att läsa med fokus på offentliga affärer

Här hittar ni även information från EU-kommissionen, daterad 12 juni 2019, “State of play of preparations of contingency measures for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union”. 

Notera att dokumentet innehåller en paragraf (på s. 6) om medicinteknik, där man förklarar överföring av certifikat för medicinteknik från anmälda organ (Notified Bodies) i Storbritannien till anmälda organ inom EU27.

Bild: Pixabay