Vad händer vid en hård brexit?

På grund av osäkerheten om utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU, uppmanar nu EU-Kommissionen alla företag att förbereda sig för en avtalslös brexit. För att underlätta har Kommissionen nu publicerat en checklista som riktar sig till företag som bedriver en gränsöverskridande handel inom EU.

Läs mer hos Europeiska kommissionen.

Checklista

Den 29 mars var det officiella datumet för Storbritanniens utträde ur EU. Efter ytterligare samtal har EU och Storbritannien kommit överens om att skjuta fram utträdesdatumet till 31 oktober 2019. Om utträdesavtalet godkänns tidigare av brittiska parlamentet lämnar Storbritannien följande månad. Då man ännu inte godkänt något avtal med EU ser vi ut att gå mot en hård brexit.

För att få kunskap om hur en hård brexit kommer att påverka medicintekniska företag som har tillverkning, auktoriserad representant eller anmält organ i Storbritannien finns mer information att läsa här: 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Brexit---Medicintekniska-produkter/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa_brexit_industrial_products_en.pdf

Kommerskollegiums hemsida finns mer generell information om Brexit 

Upphandlingsmyndighetens hemsida finns information att läsa med fokus på offentliga affärer

Här hittar ni även information från EU-kommissionen, daterad 12 juni 2019, “State of play of preparations of contingency measures for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union”. 

Notera att dokumentet innehåller en paragraf (på s. 6) om medicinteknik, där man förklarar överföring av certifikat för medicinteknik från anmälda organ (Notified Bodies) i Storbritannien till anmälda organ inom EU27.

Bild: Pixabay