Vad händer vid en hård brexit?

Den 29 mars är det officiella datumet för Storbritanniens utträde ur EU. Då man ännu inte godkänt något avtal med EU ser vi ut att gå mot en hård brexit.

För att få kunskap om hur en hård brexit kommer att påverka medicintekniska företag som har tillverkning, auktoriserad representant eller anmält organ i Storbritannien finns mer information att läsa här: 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Brexit---Medicintekniska-produkter/ https:

//ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa_brexit_industrial_products_en.pdf

Bild: Pixabay