Västerbotten

Innovationskliniker ska utveckla lösningar på vårdens utmaningar  

Västerbottens läns landsting etablerar Innovationskliniker, som ska utgöra en spjutspets inom vården för ny teknik och nya arbetssätt.  

Innovationsklinikerna blir ett verktyg för att löpande och på ett systematiskt sätt utveckla, mäta, testa, implementera och följa upp innovationsarbete inom hälso- och sjukvården.

Behovet av utveckling och innovation finns i alla landstingets verksamheter, men det är inte realistiskt att engagera alla enheter i detta resurskrävande och samtidigt viktiga arbete. Därför ska Västerbottens läns landsting (VLL) nu etablera s.k. Innovationskliniker, som kan vara en spjutspets för systematisk test och implementering av såväl ny teknik som nya arbetssätt, att ständigt ligga i framkant, samt möjliggöra en systematisk kunskapsöverföring så att fler VLL-enheter kan dra nytta av erfarenheterna som görs och mer effektivt implementera de validerade lösningarna.

Innovationsarbetet ska ske direkt i klinisk miljö, inte i något pilotprojekt ”på sidan om”, och utvecklas tillsammans med vårdpersonalen i VLL samt externa samarbetspartners i form av bolag, forskare eller andra aktörer.

– Vi vill öka möjligheten till test och implementering av ny teknik och nya arbetssätt, som bygger på verkliga behov i vårdverksamheten, säger landstingsdirektören Anders Sylvan.

Representerar olika delar av vården

VLL avser att etablera totalt sju Innovationskliniker: tre kliniker på Norrlands universitetssjukhus, tre hälsocentraler vilka representerar tätort, glesbygd samt tätortsnära glesbygd, samt en tandvårdsklinik. Innovationsklinikerna är utvalda utifrån att de dels representerar de olika delar som utgör landstingets vårdverksamhet, samt att personal och ledning på de utpekade klinikerna har ett uttalat engagemang för utvecklingsfrågor.

I ett första steg etableras de tre första Innovationsklinikerna: Medicinsk Akutvårdsavdelning (MAVA) vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), Bjurholms Hälsocentral samt Idun, Folktandvårdens nya cityklinik som har ambitionen att bli ”världens smartaste tandvårdsklinik” och öppnas i Umeå maj 2018.  Etableringen sker inom ramen för projektet Innovationsmotorer, som initierats av Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4health

Avgörande för framtiden

– Vi måste möta framtidens digitalisering och det kommer att kräva nya arbetssätt. Patienterna ska få den bästa vården med den modernaste tekniken, säger tandvårdsdirektör Per Tidehag.

Cecilia Mattsson, överläkare och verksamhetschef vid Medicincentrum på Nus, som inkluderar MAVA, delar den bilden.

– I det långa loppet är det avgörande för verksamheten att vi ändrar på arbetssätt för att klara verksamheten. Det skulle öka patientsäkerheten och även bidra till klinisk forskning, vilket skapar förutsättningar för att vi ska fortsätta vara en universitetssjukvårdsenhet.

Inom ramen för innovationsarbetet hoppas MAVA kunna utveckla både digitalt stöd och nya arbetssätt för sitt arbete med svårt sjuka patienter - och ser redan att satsningen gjort skillnad.

– För oss betyder det mycket att bli innovationsklinik, vi har redan märkt av en betydande förändring på avdelningen. Stämningen är mer positiv, vi har mer sökande och personalen kommer med nya idéer - det har lösgjort energi att se att man "blir satsad av på", säger Cecilia Mattsson.

Faktaruta: 

Frågor som Innovationsklinikerna ska undersöka i praktiken
•    Kan vi genom att matcha vårdens behov med industrins kompetens gemensamt hitta nya bättre lösningar?
•    Hur designar vi organisation och arbetssätt för att kunna ligga i framkant, både tekniskt och kompetensmässigt?
•    Hur kan vi utveckla en god vård i en ständigt föränderlig utvecklingsmiljö?
•    Hur kan systematiskt överföra kunskap mellan landstingets olika nivåer?

Målet är att vidareutveckla ett sätt att systematiskt identifiera problem och behov, ta fram relevanta beslutsunderlag och metoder för implementering och uppföljning, enligt den modell som Västerbottens läns landstings innovationsbolag (VLL Innovation) tagit fram.Kontaktperson projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser
Projektledare: Lena Svendsen, Swedish Medtech, lena.svendsen (at) swedishmedtech.se

Kontaktpersoner projekt Innovationskliniker
Projektägare: Västerbottens läns landsting, Örjan Norberg, enhetschef Innovations- och forskningsanslag, samt VD för VLL Innovation, orjan.norberg (at) vll.se

Projektledare: Thomas Fritz, processledare VLL Innovation, thomas (at) ocpartners.se