Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 200 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg"

Nyheter

RSS
Proposition för tydligare regelverk för medicinteknik

Anpassningen av svensk rätt till EUs medicintekniska förordning (MDR) föreslås träda ikraft 15 juli. MDR träder i kraft som planerat 26 maj, men den svenska ”kringlagstiftningen” är alltså inte på plats då.

Guide för användning av kvalitetsregister

Nu finns en guide som underlättar det praktiska arbetet när man vill få tillgång till data från kvalitetsregister – värdefulla källor för forskning och innovation.

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Swedish Medtech har lämnat ett remissvar gällande En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.