Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg."

Nyheter

RSS
Ersättning för digital vård inom nationella taxan

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att man har beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter.

Utbudsplatsen - en databas med lösningar för att stötta under coronapandemin

Med anledning av den pågående coronakrisen lanserar vi Utbudsplatsen, en unik databas som samlar digitala lösningar och medicintekniska hjälpmedel för att kommunal vård, omsorg och socialtjänst snabbt ska kunna söka och få kännedom om vad som finns på marknaden idag.

Intertek nytt anmält organ för MDR

Vi välkomnar Intertek som första svenskt anmält organ för den nya medicintekniska förordningen. Nu finns totalt 14 stycken.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.