Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 200 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg"

Nyheter

RSS
Antibiotic Awareness Week

Den 18-24 november 2021 pågår en kampanj med syfte att uppmärksamma den tysta pandemin. Det vill säga det hot som antibiotikaresistens innebär. En viktig fråga för Swedish Medtech.

24 anmälda organ för MDR

Nu finns 24 anmälda organ för MDR.

Förslag förändring av tidslinjer för IVDR

Nu finns ett förslag kring förändring av tidslinjer för IVDR, som är planerat att träda i kraft i maj 2022.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.