Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg."

Nyheter

RSS
Den medicintekniska branschen vill bidra i EUs arbete med att stärka krisberedskapen

Den europeiska branschorganisationen Medtech Europe välkomnar och kommenterar EU-kommissionens förslag att bygga en starkare krisberedskap i spåren av pandemin

Horisontspaning rörande stroke

TLV efterlyser nya medicintekniska produkter för diagnostisering/medicinsk bedömning vid misstänkt stroke.

Förändringar i lagstiftningen gällande producentansvar för förpackningar

Vissa förändringar i lagstiftningen är på gång som berör Swedish Medtechs medlemmar, bland annat krav på företagsindividuella redovisningar och avgifter.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.