Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 200 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg"

Nyheter

RSS
Remissvar European Health Data Space

Swedish Medtech har idag lämnat in sitt remissvar på Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS).

Svensk industriallians mot AMR

Pressmeddelande: Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris.

Intervju med Jan Heidebrandt som går i pension

Efter 11 år som sakkunnig inom compliance och regulatoriska frågor lämnar Jan Heidebrandt Swedish Medtech för att gå i pension efter 11 år. Vi har intervjuat Jan som berättar om sin tid inom branschen och hos Swedish Medtech.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.