Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg."

Nyheter

Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår

I ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan uttrycker Swedish Medtech oro för de problem forskningsintensiva små företag inom medtechbranschen möter i spåren av covid-19

Samarbete mellan regioner och life science-industrin

SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.

Projekt finansierade av Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova meddelar att de arbetar med att bedöma ansökningar enligt sina normala rutiner och processer. Men de är även lyhörda för behoven hos dem som driver projekt med finansiering från Vinnova.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.