Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg."

Nyheter

RSS
Beslut om återanvändning av medicintekniska engångsprodukter är ett hot mot patientsäkerheten

Pressmeddelande: En hjärtkateter tillverkad för att användas på en patient vid ett tillfälle kan snart vara godkänd att användas flera gånger, på flera olika patienter - om regeringen lyssnar till Socialstyrelsens nya rapport. Man låter kortsiktiga ekonomiska argument få företräde framför patienters liv och hälsa.

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat en överenskommelse för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering.

Ersättning för digital vård inom nationella taxan förlängs

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att de förlänger de tillfälliga bestämmelserna som möjliggör för vårdgivare på den nationella taxan att få ersättning för digitala besök.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.