Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 200 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg"

Nyheter

RSS
Swedish Medtech förstärker inom kommunikation

Vi har glädjen att hälsa Fabian Wingfors välkommen till Swedish Medtech. Sedan den 1 december arbetar han som projektledare inom kommunikation.

Nytt förenklat nationellt upphandlingsregelverk

Swedish Medtech välkomnar ett förenklat nationellt regelverk för offentlig upphandling. Däremot skapar det ett ökat krav på tydlighet i hur upphandlingen kommer att genomföras, när upphandlingsförfarandena tas bort. De nya reglerna börjar gälla 1 februari 2022.

Antibiotic Awareness Week

Den 18-24 november 2021 pågår en kampanj med syfte att uppmärksamma den tysta pandemin. Det vill säga det hot som antibiotikaresistens innebär. En viktig fråga för Swedish Medtech.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.