Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

“Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Nyheter

Handlingsplan för Life Science - för ett handlingskraftigare Sverige

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade i maj en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige.

Bilder från Swedish Medtechs höstmöte

I slutet av oktober samlades drygt 110 deltagare från medlemsföretag, vård och akademi för Swedish Medtechs höstmöteskonferens.

Nominera till Medtech4Health Innovation Award 2019

Nu är nomineringen öppen för Medtech4Health Innovation Award 2019. Priset för er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medtech i vården.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.