Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg."

Nyheter

RSS
Patientsäkerhet och återanvändning av engångsprodukter vid operation

Nytt avsnitt ute av Medtechpodden, där Anna Lefevre Skjöldebrand samtalar med Annette Erichsen Andersson, docent och översjuksköterska, om att Sverige inom kort kan tillåta återanvändning av engångsprodukter.

Hur många kronor är en patients säkerhet värd?

Vi är sju aktörer som idag skriver på Dagens Samhälle debatt om de risker vi ser med återanvändning av medicintekniska engångsprodukter.

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

I ett pressmeddelande skriver regeringen att man i en lagrådsremiss föreslår att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.