Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 200 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg"

Nyheter

RSS
Nya biobankslagen träder i kraft 1 juli

Den nya biobankslagen träder i kraft 1 juli 2023. Lagen reglerar hur prover av humanbiologiskt material ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Underlättad användning av dessa är av vikt för forskningen och konkurrenskraften inom Life Science.

Swedish Medtechs nya digitaliseringsexpert: "Det behövs en starkare nationell samordning"

Jesper Olsson har intervjuats av Medtech Magazine kring sin syn på digitaliseringen av svensk vård.

EU föreslår ändrade övergångstider i MDR

Ett område som skapat mycket oro i den medicintekniska branschen, men framförallt inom vård och omsorg, är konsekvenserna av den nya medicintekniska förordningen. Den 6 januari lade EU-kommissionen fram ett förslag till ändringar i övergångsbestämmelserna.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.