“Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicinteknik”

För att möta våra mål och samtidigt skapa tydlighet i hur vi ska arbeta med dessa, fokuserar Swedish Medtech på ett antal områden som är centrala för den medicintekniska branschen och dess utveckling. Vi arbetar med frågor som rör det medicintekniska regelverket, innovation och implementering av ny teknik, upphandlingsprocessen och hur vi skapar relevanta verktyg för att utvärdera nyttan av medicinteknik samt digitaliseringens möjligheter. Dessa är kärnområden vi har byggt upp kompetens inom under flera års tid.

Här kan du ta del av Swedish Medtechs fokusområden och de olika projekt och frågor vi driver knutet till dessa. Här hittar du som medlem även information om hur du kan engagera dig eller ditt företag.