Medtech Europe - den europeiska branschorganisationen

I december 2015 reviderades den europeiska branschkoden. Den nya koden "Medtech Europe Code of Ethical Business Practice" trädde i kraft 1 januari 2017.  

Branschkoden finns att hämta på Medtech Europes hemsida >>

  • Förtydligande rörande Educational Grants och Samverkansreglerna:

Vi har fått frågor rörande Educational Grants, som det definierats i Medtech Europe Ethical Guidelines (se definition nedan). Vi vill därför förtydliga att det enligt de svenska Samverkansreglerna inte är tillåtet för företag att ge och/eller för svensk hälso- och sjukvårdspersonal att ta emot Educational Grants. Med andra ord är skrivningen om Educational Grants nedan inte tillämpbar i Sverige.

"Educational Grants: means provision of funding, Member Company or third party products or other in kind support to a Healthcare Organization by or on behalf of a Member Company on a restricted basis for use solely for the support and the advancement of genuine medical education of Healthcare Professionals, patients and/or the public on clinical, scientific and/or healthcare topics relevant to the therapeutic areas in which the Member Company is interested and/or involved."

AdvaMed - den amerikanska branschorganisationen

Länk till Advameds "Code of Ethics"