Branschorganisationen för medicinteknik

Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige och har idag drygt 200 medlemsföretag.

Den medicintekniska branschen spänner över alla vårdverksamheter och förser dagligen vård, omsorg och patienter med medicintekniska produkter, lösningar och behandlingsmetoder. Våra medlemmar finns representerade inom en rad produkt- och terapiområden, så som röntgen, ortopediska implantat, mekaniska hjärtklaffar och pacemakers, kirurgiska instrument, patientjournaler, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade samt stomibandage och sårläkning - för att nämna några exempel. En del av våra medlemsföretag bedriver forskning och utveckling i Sverige, en del har egen tillverkning och del har försäljningsbolaget förlagt här eller är distributörer.

Rollen som branschorganisation

Swedish Medtech är en medlemsorganisation. Vi företräder våra medlemmar och kan därför ge en samlad röst för den medicintekniska branschen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt med strategiska frågor som är viktiga för den medicintekniska branschen och svensk hälso-, sjukvård och omsorg.

Vi är många aktörer som arbetar för att utveckla vård och omsorg och att göra Sverige till ett attraktivt land för utveckling, innovation och företagande. Swedish Medtech ser därför samarbetet och dialogen som en grundpelare i allt vårt arbete. Genom att samarbeta med andra når vi längre. Vi arbetar aktivt tillsammans med många andra organisationer och aktörer och vi har ett stort nätverk både inom Sverige och internationellt. Majoriteten av de projekt och möten vi driver hade vi inte kunnat genomföra om vi inte samverkat med andra.

Vi samtalar dagligen med företrädare för vårdprofessionerna, patientorganisationer och akademin. Vi träffar politiker och tjänstemän på både kommun-, region- och riksdagsnivå. Vi får ofta förfrågningar om att sitta med i utredningar, arbetsgrupper och svara på remisser för att tillföra kunskaper och lyfta behoven från den medicintekniska branschen.

Konkurrenslagstiftningen vägleder allt vårt arbete inom branschorganisationen och vi företräder aldrig ett enskilt företag.