Medicinteknisk forskning och innovation

Sverige har en stolt tradition inom det medicintekniska området. Vi har stark forskning och flera spännande och viktiga innovationer som både förbättrat och räddat livet på många.

För en hållbar, jämlik och effektiv svensk vård och omsorg där patienten, anhöriga och vårdpersonalen står i centrum krävs en ständig utveckling och effektivisering av hälso- och sjukvården.

Medicinteknik är ett tvärvetenskapligt tekniskt forsknings- och innovationsområde som även kräver medicinsk och klinisk kompetens. Den medicintekniska forskningen ägs inte av något enskilt naturvetenskapligt eller tekniskt forskningsområde utan spänner brett över den tekniska/naturvetenskapliga forskningen.

Den medicintekniska branschen investerar mycket i sin forskning och utveckling (6–12% av sin omsättning) och det är ett innovativt fält. Ett stort antal patent i Europa kommer från just den medicintekniska sektorn. Nya teknologier såsom 3D-printning, artificiell intelligens och nanoteknologier driver på utvecklingen i hälso- och sjukvården. Samtidigt söker de medicintekniska företagen tillsammans vårdprofessionerna och medicinsk forskning ständigt efter nya förbättrade behandlingsmetoder.

Steget från forskning till innovation avgörs i huvudsak av i vilken omfattning en produkt eller tjänst sprids och används. En medicinteknisk produkt som är CE-märkt och redo för marknaden är beroende av hur väl de mekanismer som styr introduktion och upptag av ny teknik i vård och omsorg fungerar. Dessa är viktiga frågor och något som Swedish Medtech arbetar aktivt med.

Läs mer på sidan "Från idé till patientnytta"