Varför ska ditt företag bli medlem i Swedish Medtech?

Som medlem i branschorganisationen är du med och formar dina affärsmöjligheter och den marknad du verkar på. Du gör det tillsammans med kollegor och konkurrenter i branschen. Genom branschorganisationen har du tillgång till ett ytterst viktigt nätverk och professionellt kunnande inom för branschen relevanta områden. Du kan sätta fokus på frågor som ett företag ensamt aldrig kan eller orkar driva.

Medlemskapet i branschorganisationen ger dig trygghet, möjligheter, information som andra inte har. Sist men inte minst, medlemskapet i Swedish Medtech, ger dig ett förtroende på marknaden hos dina kunder. Medlemskapet fungerar därmed som en slags kvalitetsstämpel - inte minst eftersom branschen har slutit ett samverkansavtal med landstingen och kommunerna.

Vem kan bli medlem?

Medlemskap kan sökas av fysiska eller juridiska personer som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur och som i Sverige marknadsför, tillverkar och/eller utvecklar vårdinriktade produkter och tjänster, dock inte rena läkemedel.

Har ni kunder inom den medicintekniska branschen?

Då finns det möjlighet att ansluta er som nätverkspartner till Swedish Medtech.

Ladda ner och läs mer om vårt arbete i vår senaste verksamhetsberättelse >>

Ladda ned formulär för medlemsansökan >>