Dagligen kommer vårdpersonal, patienter och anhöriga i kontakt med medicinteknik. Det kan vara allt från avancerad teknisk utrustning, som röntgenapparatur och hjärt- och lungmaskiner till mindre produkter, som kanyler, förband och inkontinensprodukter. Även digitala lösningar, som journalsystem och hälsoappar, samt hjälpmedel är medicinteknik.

Idag räknar man med att det finns runt en miljon medicintekniska produkter och tjänster på den europeiska marknaden och fler tillkommer ständigt. Gemensamt för dessa är att de definieras och regleras under den europeiska medicintekniska förordningen (MDR). Tillsynsmyndighet i Sverige är Läkemedelsverket och på deras hemsida finns mer information om medicinteknik och hur den regleras.