Som medlem i Swedish Medtech får man tillgång till allmän rådgivning inom följande områden

  • Upphandlingslagstiftningen och dess tillämpning
  • Samverkansöverenskommelsen, etik och compliance
  • Annan generell juridisk orientering inom frågor relevanta för den medicintekniska  industrin


Man kan ställa frågorna till våra sakkunniga via e-post eller telefon. Ambitionen är att frågorna ska besvaras löpande men vi kan inte garantera svar inom en viss tid.

För frågor om upphandling, etik och compliance samt interaktionen mellan industri och vårdpersonal kontakta: radgivning@swedishmedtech.se