Varför ska ditt företag vara nätverkspartner?

 • Nätverkspartnerskapet ger till dig möjlighet att knyta personliga kontakter med medlemsföretagens företrädare på olika möten, utbildningar och konferenser.
 • Ni får möjlighet att exponera ert företag på olika möten arrangerade av Swedish Medtech.
 • Ni kan marknadsföra er via vår webb.
 • Det är en kvalitetsstämpel! För att bli nätverkspartner måste ditt företag uppfylla vissa kriterier - detta för att Swedish Medtechs medlemmar ska kunna känna förtroende för nätverkspartnern som leverantör.

Vad ingår i nätverkspartnerskapet?

 • Möjlighet att delta som utställare vid olika konferenser som arrangeras av Swedish Medtech. Årsmöteskonferens under våren och Swedish Medtech Summit under hösten.
 • Frukost- och lunchmöten där medlemsföretagen bjuds in för att lyssna på presentationer av nätverksföretag. Vi arrangerar fysiska eller digitala möten. Ni har möjlighet att arrangera ett möte tillsammans med oss per år. Ni får gärna marknadsföra seminarium som ni arrangerar själva på vår webb.
 • Möjlighet att marknadsföra er på Swedish Medtechs webb under rubriken "Nätverkspartners" med beskrivande text om ert företag och tjänster.
 • Möjlighet att marknadsföra er via vårt nyhetsbrev. Ni får gärna informera om nyheter som är intressanta för medlemsföretagen, bifoga gärna en film som beskriver ert företag/era tjänster.
 • Ta del av utbildningar och konferenser till rabatterat medlemspris.
 • Tillgång till medlemsbrevet.

Till vem riktar sig nätverkspartnerskapet?

Företag och organisationer som bedriver verksamhet mot medicintekniska området inom något eller några av följande områden:

 • Akademi
 • Distribution och logistik
 • Investerare
 • Juridik
 • Ekonomi/revision
 • PR/media
 • Intresseorganisationer
 • Outsourcing/tillverkning/produktutveckling
 • Rekrytering/uthyrning/bemanning
 • Andra verksamheter som vänder sig mot den medicintekniska branschen


Vad kostar det?

 • Avgiften är 35 000 kr per år exkl. moms.


Ladda ned ansökningsformulär här >>


Värdet av nätverkspartnerskapet – intervju med Rud Pedersen Public Affairs

Vid årsmöteskonferensen 2023 ställde vi några frågor till Ella Bohlin, Rud Pedersen Public Affairs där hon berättade om värdet av deras nätverkspartnerskap med Swedish Medtech: