Swedish Medtech ser att svensk vård behöver skapa tydlighet och systematik kring upptag och utvärdering av innovation i vården. För att en sådan process ska bli relevant är det viktigt att den är förutsägbar och transparent och att den utgår från grundförutsättningen att medicintekniken är en del av eller hela behandlingsmetoder och inte endast bedöms som enskilda produkter. Vi betonar vikten av ett långsiktigt samarbete och dialog mellan alla de aktörer som påverkar utvecklingen av den svenska vården och omsorgen. Tillsammans kan de medicintekniska företagen, myndigheter, vård och omsorg hitta nycklarna för hur vi utvärderar resultatet av medicintekniska behandlingsmetoder och skapar incitament för att dessa implementeras.