Sverige har en stolt och stark tradition på det medicintekniska området. Många kända uppfinningar är sprungna härifrån och har fått möjlighet att bli till väl kända innovationer som räddat och förbättrat livet för många världen över. Strålkniven, ultraljudet, pacemakern och rullatorn för att nämna några.

Idag finns runt en miljon produkter och lösningar som räknas som medicinteknik.
Resan fram till att en ny medicinteknisk produkt kommer patienter och brukare till nytta kan se olika ut för olika produkter. Många utvecklingssteg är gemensamma även om de inte nödvändigtvis tas i samma ordning.

Innovationsprocessen för medicinteknik är högst iterativ, där en lösning kan testas och utvärderas av en användare för att sedan vidareutvecklas baserat på utfallet av testerna.

Här kan du läsa mer om en medicinteknisk produkts resa – från idé till patientnytta >>