Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Vi samlar drygt 200 medlemmar med produkter och lösningar inom bland annat röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade, patientjournalssystem samt stomi och förband. En del av våra medlemsföretag har egen tillverkning andra är distributörer.

Vår organisation arbetar för att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Swedish Medtech har upprättat en affärskod som syftar till att skapa en gemensam grund för god affärsetik hos medlemsföretagen för att bibehålla en hög etisk standard och integritet för den medicintekniska branschen.

Som medlem i Swedish Medtech åtar man sig att arbeta för att:

  • Främja sunda affärer och en öppen konkurrens.
  • Främja en hög produktkvalitet och patientsäkerhet.
  • Främja framtagandet av innovationer och dess upptag i vård och omsorg.
  • Säkra en hög integritet i relationer mellan industrin och patienter, brukare, vård och omsorg och andra aktörer.
  • Bidra till en god och hållbar vård och omsorg