Swedish Medtech har tillsammans med flera andra Life Science-organisationer tecknat en överenskommelse med Centrum för hälsodata inom Region Stockholm om gemensamma principer för tillgång och utlämnande av hälsodata. Syftet är att underlätta samverkan mellan Life Science-företag och hälso- och sjukvården. Överenskommelsen har tecknats mellan Swedish Medtech, Lif, SwedenBIO, Swedish Labtech och Region Stockholm. Ambitionen är att gemensamt och kontinuerligt vidareutveckla förutsättningarna för samverkan för att underlätta industrins tillgång till hälsodata med säkra och integritetsbevarande rutiner för invånarna och patienterna i Stockholms län. Överenskommelsen är en regional tillämpning av de övergripande regler för samverkan med hälso- och sjukvården som organisationerna har tecknat med SKR, samt vad gäller forskning överenskommelsen med SKR om kliniska prövningar.

Du hittar överenskommelsen här >>