Vid Swedish Medtech Summit den 21 november 2023 presenterades den nya branschstatistiken för åren 2018-2022. Under femårsperioden kan vi se en tillväxt både vad gäller antal företag, antal anställda, import och export. Vår bedömning är att betydande delar av import- och exportökningen kan hänföras till pandemin. Antalet anställda uppgår 2022 till drygt 27 000 och det har varit en stadig ökning från 2018.

Rapporten

"Den svenska medicintekniska branschen i siffror", november 2023