Genom att samarbeta med andra så når vi längre

Som branschorganisation arbetar Swedish Medtech för våra medlemmar, de är navet i vår verksamhet. För att vara relevanta som organisation är det viktigt att vi har ett konstruktivt kunskapsutbyte och dialog med våra medlemmar men också med den omvärld vi verkar i .

Som medlem i Swedish Medtech är du med och påverkar framtiden för den svenska medicin- tekniska branschen. Du får också tillgång till vårt nätverk, experter, möten, rådgivning, grupper och mycket annat.