Välkommen till Swedish Medtech

Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige och samlar över 200 medlemsföretag. Medicinteknik omfattar allt från tung utrustning, som röntgenappartur och hjärt- och lungmaskiner till förbrukningsartiklar som kanyler, förband och inkontinensprodukter. Även IT i vården och hjälpmedel är medicinteknik.

Föreningen arbetar aktivt med frågor som rör upphandling, regelverk, hälsoekonomi, miljö och hållbarhet, klinisk forskning och samverkan. 

Här kan ni ta del av de senaste nyheterna som publicerats på vår hemsida.