Det står klart att eHälsa och digitalisering inte bara är en teknikfråga, utan innebär nya arbetssätt och kräver nya affärs- och ersättningsmodeller. Vi ser hur digitalseringens möjligheter nyttjats i allt större utsträckning både inom vård och omsorg, bland patienter och anhöriga, men också hos de medicintekniska företagen.

När vi pratar om eHälsa går tankarna ofta till journalsystem och digitala läkarbesök. Men fältet är mycket bredare än så. Det innefattar allt från medicintekniska appar, sensorer och distansmonitorering till planeringsverktyg inför avancerad kirurgi - för att nämna några andra områden. Många av dessa lösningar är medicintekniska produkter och intresset för hur man kan effektivisera och skapa mer patientnära vård driver utvecklingen framåt.