Syftet med sektorgruppen Digital Hälsa är att med sitt starka nätverk bidra till bästa möjliga förutsättningar för medicintekniska företag verksamma inom digital hälsa, genom att sprida och öka kunskap samt genom att vara en positiv och tydlig speaking partner till beslutfattare. Digital Hälsa samlar företag som verkar inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), omfattande hårdvara, mjukvara eller tjänster.

Sektorgruppen Digital Hälsa bidrar till Swedish Medtechs vision genom att förbättra hälsa, vård och omsorg med hjälp av resurseffektiv digitalisering. Vi verkar för en transparent, förutsägbar och kompetent marknad för stora och små företag.

Ordförande i gruppen är Massimo Johansson, CompuGroup Medical Sweden AB