Den 25 maj 2018 trädde EU-förordningen GDPR i kraft och ersatte den nuvarande personuppgiftslagen. Med anledning av detta har Swedish Medtech uppdaterat sin Integritetspolicy där det bland annat tydliggörs för vilka ändamål dina personuppgifter hanteras.