Genomic Medicine Sweden, GMS, har hösten 2022 ingått en överenskommelse med Life Science-sektorns branschorganisationer som ska främja samverkan med företagen. Målet är att tillsammans stärka de nationella förutsättningarna för precisionsmedicin. GMS är ett nationellt samverkansprojekt, med visionen att stärka och utveckla svensk sjukvård och möjliggöra forskning inom precisionsmedicin och med syftet är att ge patienter i hela landet likvärdig tillgång till träffsäkrare diagnostik och en mer individanpassad vård, behandling och prevention.

Läs mer och ladda ner

Läs mer om överensekommelsen på GMS - Geonomic Medicine Swedens hemsida >>

Ladda ner överenskommelsen på svenska >>

Ladda ner överenskommelsen på engelska (English version) >>