Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring regionala och nationella kvalitetsregister.

Överenskommelsen syftar till att skapa bättre förutsättningar för ökat nyttjande av kvalitetsregisterdata genom att ta fram tydliga transparenta former för samverkan och att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden.

Vidare förtydligar överenskommelsen förväntningar på alla parter att bygga ett förtroendefullt samarbetsklimat, där vi gemensamt arbetar för att bättre nyttja den guldgruva som våra kvalitetsregister kan innebära. I slutändan handlar det om att tillförsäkra att patienter runtom i Sverige får tillgång till kostnadseffektiva och effektiva behandlingsmetoder och hjälpmedel.

Överenskommelsen gäller från den 1 JULI 2020

Ladda ner överenskommelsen här >>

Guide för användning av kvalitetsregister

Parterna till överenskommelsen har tagit fram en guide i syfte att underlätta det praktiska arbetet när man vill få tillgång till data från kvalitetsregister.

Till guiden >>