Särskild överenskommelse med Swedish Medtech, Swedish Labtech, Lif samt SwedenBio om anslutning till huvudöverenskommelsen angående biobanksinfrastruktur. 2017 träffades en huvudöverenskommelse mellan landsting/regioner med universitetssjukhus samt universiteten med medicinsk fakultet om ett fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringslivbiobankinfrastrukturen i Sverige.

Denna särskilda överenskommelse har som syfte att öka konkurrenskraften i svensk medicinsk forskning och utveckling inom akademi och näringsliv med målet att främja utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Läs mer på Biobank Sveriges hemsida om forskningen.
Ladda ned överenskommelsen >>