Swedish Medtechs sektorgrupp Digital Hälsa har tagit fram budskapsdokumentet ”Nationell styrning med internationellt fokus - för hälsa och konkurrenskraft”. Dokumentet lyfter bland annat behovet av nationell styrning; en nationell digital infrastruktur samt en anpassad lagstiftning som skapar förutsättningar för ökat nyttjande av hälsodata.


Här kan du ladda ner och läsa dokumentet