Interoperabilitet är helt avgörande för att man ska kunna nyttja den data man samlar i vård och omsorg eller som patient och anhöriga själva samlar. Swedish Medtech startade och drev första omgången av StandIN, ett projekt med syfte att tydliggöra vilka standarder som är relevanta för att skapa en teknisk interoperabilitiet för vård och omsorg. 

Här kan ni ta del av de rapporter som skrivits inom StandIN-projektet >>

En annan viktig del  av interoperabiliteten är semantiken. Den utgör grunden för att man ska kunna utbyta information på ett säkert sätt och veta att datan är jämförbar och används korrekt. 

Läs mer om Nationell informationsstruktur på Socialstyrelsens hemsida >>

Sverige har en eHälso-vision. Läs mer här >>