Samverkansreglerna

Kurs i de nya samverkansreglerna för vård/omsorg och industrin


Samverkansreglerna ska efterlevas av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt av alla läkemedels-, medicintekniska och laboratorietekniska företag. Från och med 1 januari 2020 gäller reglerna i den nya uppdaterade samverkansöverenskommelsen fullt ut och den innehåller några viktiga nyheter och framförallt flertalet förtydliganden. 

Under kursen går vi igenom överenskommelsen och du får ökad kunskap för att tolka och tillämpa reglerna. Vi tittar på många praktiska exempel och genom grupparbeten får du öva på hur reglerna ska tillämpas, vilket ger dig nya insikter och nytta för er egen verksamhet. 

Du får insikt i Swedish Medtechs affärskod såväl som den svenska lagstiftningen inom området. Vi tittar även på våra nordiska grannländers regelverk samt de europeiska reglerna och du får en sammanlagd bild av hur regelverken hänger ihop.

Under kursen deltar gästföreläsare Angelo Skog, bitr. jurist på Advokatfirman Cederquist och redogör bland annat för grunderna i den svenska mutlagstiftningen.

Samverkansöverenskommelsen har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.


Praktisk information

Välj datum till höger för att boka kursen.

Avgift: 4 200 kr (exkl. moms) för deltagare från medlemsföretag, 5 800 kr (exkl. moms) för ickemedlemmar.

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08 586 246 17 eller mejl.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.