Samverkansreglerna

Kurs i samverkansregler för vård/omsorg och industrin

De nya samverkansreglerna gäller sedan 2015 fullt ut för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska och laboratorietekniska industrin och innehåller flera viktiga nyheter. Det är därför nödvändigt att ni är uppdaterad kring gällande regler.

Under kursen får du relevanta kunskaper om hur du tolkar och tillämpar samverkansreglerna. Vi redogör för grunderna i den svenska mutlagstiftningen och du får en genomgång av de nya reglerna samt även en inblick i våra grannländers compliance-regler.

Genom att vi tillsammans diskuterar fallstudier får du som kursdeltagare öva på hur de nya reglerna ska tillämpas. Detta ger dig nya insikter och nytta för er egen verksamhet.

Under kursen deltar gästföreläsare Angelo Skog, bitr. jurist på Advokatfirman Cederquist.


Praktisk information

Välj datum till höger för att boka kursen.

Avgift: 4 200 kr (exkl. moms) för deltagare från medlemsföretag, 5 700 kr (exkl. moms) för ickemedlemmar.

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08 586 246 17 eller mejl.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.