Market Access

En strategisk kurs för dig som arbetar med införande av medicinteknik

Under kursen får du insikt i ekosystemet för införande av medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Du får ökad förståelse om vilka aktörer du bör ha koll på, vilka processer som är relevanta för just din produkt och vilka i ekosystemet som du behöver påverka.

Du får kunskap om vad ni behöver göra kring bland annat utvärdering, HTA och evidens. Hur visar ni ert värde och till vem? Vad är relevant evidens och hur arbetar ni strategiskt kring kommunikation av den.

Vi diskuterar olika affärsmodeller, ersättningssystem och vem som fattar beslut om införande beroende på produktkategori.

Kursen riktar sig till dig som arbetar på strategisk nivå med olika aspekter inom market access.  Du kanske har rollen som VD, försäljningschef, Key Account Manager, Business Unit Manager, Medical Science Liaison (MSL), hälsoekonom eller liknande. Kursen passar för bolag av alla storlekar, mognadsgrad och sektorer inom medicinteknik.

Ur agendan:

  • Att få in ny medicinteknik i vården
  • Evidensen som behövs för införande av produkter och behandlingsmetoder
  • Aktörerna du behöver ha koll på
  • Att föra dialog med politiker
  • Interna strategier
  • Organisation och kompetenser
  • Prisstrategier och hur du visar värde
  • Affärsmodeller och riskdelning


Föreläsare: Malin Hollmark och Petrus Laestadius.
På kursen deltar gästföreläsare från såväl TLV som Parexel

Praktisk information: Se datum till höger ->

Ort: Centralt i Stockholm

Avgift
4 900 kr för deltagare från medlemsföretag
6 900 kr för ickemedlemmar (alla avgifter är exkl. moms)

Frågor: Pernilla Andrée, 08-586 246 17 eller mejl

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.