Upphandling som företagsstrategi

Så blir du en vinnare i upphandling!

Välkommen till en fördjupningskurs som gör dig och ditt företag mer framgångsrika i er försäljningsprocess. Kursens syfte är att ge er konkurrensfördelar genom ett medvetet upphandlingsarbete.

Upphandlingar av medicinteknik har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Det gäller inte bara en ny lagstiftning utan även att kartan för hur och vem som behöver påverkas för att nå framgång i en upphandling har ritats om. Det räcker inte längre att bearbeta upphandlingsavdelningen och vården – som företag behöver ni nå både högre och bredare med er kommunikation. Under den här dagen kommer du att få tips om hur ditt företag kan arbeta för att nå framgång i upphandling utifrån ett perspektiv som sträcker sig längre än LOU. 

Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagsledning, strategisk försäljning, marknadsföring eller market access i medicinteknikföretag. Du behärskar upphandlingens grunder, men ditt ansvar är snarare att organisera styrkorna än att själv lämna in anbuden. Kanske har du rollen som divisionschef, försäljningschef eller liknande.

Efter genomförd kurs har du en tydligare bild över hur landsting och regioner organiserar sig. Du får klarhet/insikt i hur ni själva bör organisera er och vilka kompetenser ni behöver för att nå framgång i upphandling. Du kommer även att förstå vad och hur ni kan påverka, samt hur ni på ett bättre sätt bör arbeta med värdebaserad prissättning. Genom bland annat aktuella och relevanta rättsfall får du tips på hur juridiken kan vara er till hjälp. 

Praktisk information

Välj datum till höger för att boka kursen.

Avgift: 4 900 kr för deltagare från medlemsföretag, 6 400 kr för ickemedlemmar (exkl. moms)

Plats: Centalt i Stockholm

Frågor: Pernilla Andrée, 08-586 246 17 eller mejl

Kursen ges av Swedish Medtech i samarbete med Advokatfirman Cederquist.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.