Upphandling i praktiken

Upphandling är mer än paragraferna i LOU

Sedan hösten 2020 erbjuder vi vår populära kurs Upphandling i praktiken på två olika sätt. Du väljer mellan att delta en heldag i sal med oss eller två förmiddagar digitalt. Vad passar dig bäst?

Du ser aktuella datum till höger >>

Under denna kurs går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel med fokus på leverantörens perspektiv. Vad det är som händer och vad som är värt att tänka på både som leverantör och som upphandlande myndighet? Ta chansen att höra hur upphandling kan leda till en god affär!

Kursen fokuserar på LOU och tillämpningen av lagstiftningen med viss inriktning på upphandling av medicintekniska produkter. Du får även insikt i offentlighet och sekretess samt samhällsekonomi i upphandling, överprövning och aktuella rättsfall. Under kursen får vi ta del av kunskaper från advokaten Annika Blomqvist och juristen Alexander Widén från Cederquist. 

Läs mer kring innehållet på respektive kurstillfälle och boka det som passar dig bäst!

Avgift: 4 300 kr för deltagare från medlemsföretag och 5 900 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms.

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08-586 246 17 eller mejl

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.