Upphandling i praktiken

Upphandling är mer än paragraferna i LOU

Under hösten 2020 gjorde vi om vår populära kurs Upphandling i praktiken om 1dag, för att passa digitalt, vilket innebär att du deltar under två förmiddagar. Vi fortsätter med detta kursupplägg under våren 2021. 

Vår nya och utökade kurs om 1.5 dagar som vi bedömer lämpar sig bäst i sal, kommer ni kunna delta på först under hösten 2021. Datum för det kommer! 

Du ser aktuella datum till höger.

Under denna kurs går vi igenom processen för inköp och upphandling ur en praktisk synvinkel – vad det är som händer och vad som är värt att tänka på både som leverantör och upphandlande myndighet. Ta chansen att höra en upphandlares perspektiv om hur upphandling kan leda till en god affär, samtidigt som man håller sig inom lagens ramar.

Du får insikt i LOU och hur lagstiftningen tillämpas. Andra ämnen som tas upp är sekretess, samhällsekonomi i upphandling, överprövning och aktuella rättsfall.

Läs mer kring innehållet på respektive kurstillfälle och boka det som passar dig bäst!

Praktisk information
Under 2020 och våren 2021 erbjuder vi vår populära och traditionella Upphandling i praktiken (1dag) men i digital form. Vår nya och utökade kurs om 1.5 dagar kommer ni kunna delta på först under hösten 2021. Läs mer om innehållet och praktisk information för respektive datum till höger.

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08-586 246 17 eller mejl

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.