Riskhantering för medicintekniska produkter

Ett effektivt system för riskhantering är av central betydelse i ett medicintekniskt företag och med MDR kommer kraven på riskhantering att öka ytterligare. 

Den här kursen ger dig en förståelse för processen och de olika delarna i den nya utgåvan av standarden ISO 14971. Du får en inblick i grunderna i hur riskhantering tillämpas under en produkts hela livscykel och hur detta förhåller sig till och samspelar med andra processer inom ett kvalitetssystem. Efter kursen kommer du även att ha insyn i de uppdateringar som kommer i de nya revisionerna av ISO 14971 och ISO / TR 24971.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med riskhantering enligt ISO 14971 och dig som arbetar med riskhantering och vill veta mer om processen och strukturen enligt ISO 14971.

Genom praktiska övningar, gruppdiskussioner och exempel kommer du som deltagare att få kunskap och färdigheter för att förstå och genomföra varje steg i riskhanteringsprocessen. Du får en översikt över de vanligaste verktygen för riskanalys, hur man dokumenterar resultaten samt hur man säkerställer spårbarhet.

Ur innehållet:

 • ISO 14971
 • Regulatoriska krav på överensstämmelse gällande riskhantering
 • Definitioner inom riskhantering 
 • Processen för riskhantering
 • Riskanalys
 • Riskbedömning 
 • Riskkontroll
 • Övergripande bedömning av kvarstående risk
 • Risk-/nyttoanalys
 • Riskhanteringsrevision
 • Aktiviteter för produktion och efter-produktion
 • Metoder och verktyg för riskanalys
 • Planering, rapportering och spårbarhet för riskhantering
 • Integrering av riskhantering i produktlivscykel och kvalitetssystem


Allt kursmaterial kommer att vara på engelska men föreläsarna talar på svenska.

Förkunskaper
Vi rekommenderar att du har erfarenhet av kvalitetssystem enligt ISO 13485 för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig den här kursen.

Praktisk information

Kursen ges av Swedish Medtech i samarbete med QAdvis. Föreläsare är Cristina Albu Barkman från QAdvis.

Plats: Sveavägen 63, Stockholm
Avgift: 7 800 kr för deltagare från medlemsföretag och 9 800 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms.
Frågor: Mejla Pernilla Andrée eller ring på 08-586 246 17.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.