MDR/IVDR för distributörer & importörer

En introduktion till MDR & IVDR speciellt för dig som har rollen importörer eller distributörer

Denna introduktionsutbildning riktar sig specifikt till dig som är importörer och distributörer och som berörs av regelverket för medicintekniska produkter enligt Medical Device Regulation, MDR eller In Vitro Diagnostic Regulation, IVDR.

Under kursen får du insikt i och kunskap om bland annat definitioner samt de krav som ställs på ekonomiska aktörer såsom verifiering och marknadsövervakning. Efter kursen har du ökad kunskap om importörens och distributörens ansvar vad gäller tex. avtal, dokumentkontroll, klagomålshantering och spårbarhet.

Ur innehållet:

  • Grundläggande information om de nya regelverken med fokus på kraven för de ekonomiska aktörerna distributör och importör
  • Definition och förklaring av de ekonomiska aktörernas roller   
  • Importören och distributörens ansvar (avtal, dokumentkontroll, klagomålshantering och spårbarhet)
  • Praktisk övning och diskussion


Föreläsare är Maria Prans Liljevret, konsult på Plantvision

Praktisk information
Välj datum genom att klicka i kalendern till höger

Tider: 09:00 - 15:00 (ink paus för lunch)

Plats:Hybrid: du deltar via länk eller i sal på Sveavägen. Vänligen notera detta i din anmälan.

Avgift: 4 200 kr för deltagare från medlemsföretag och 6 200 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms.

Frågor: Mejla Pernilla Andrée eller ring på 08-586 246 17.

Denna kurs är ett samarbete med PlantVision >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.