MDR för distributörer & importörer

Medical Device Regulation – en introduktion till MDR för dig som är importörer eller distributörer

Denna introduktionsutbildning riktar sig specifikt till dig som är importörer och distributörer och som berörs av regelverket för medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR). Utbildningen sker via länk.

Under kursen får du insikt i och kunskap om bland annat definitioner samt de krav som ställs på ekonomiska aktörer såsom verifiering och marknadsövervakning. Efter kursen har du ökad kunskap om importörens och distributörens ansvar vad gäller tex. avtal, dokumentkontroll, klagomålshantering och spårbarhet.

Ur innehållet:

  • Grundläggande information om det nya regelverket med fokus på ekonomiska aktörer 
  • Definition och förklaring av de ekonomiska aktörernas roller   
  • Importören och distributörens ansvar (avtal, dokumentkontroll, klagomålshantering och spårbarhet)
  • Praktisk övning och diskussion


Föreläsare är Maria Prans Liljevret, konsult på Plantvision

Praktisk information
Välj datum genom att klicka i kalendern till höger

Tider: 09:00 - 14:00 (ink paus för lunch)

Plats: Via länk eller i sal. Se respektive kurstillfälle i kalendariet.

Frågor: Mejla Pernilla Andrée eller ring på 08-586 246 17.

Denna kurs är ett samarbete med PlantVision >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.