Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer med en bred kompetens inom affärsjuridikens samtliga kärnområden och en stark profilering inom offentlig upphandling och life science. Våra välrenommerade specialister har gedigen erfarenhet av högteknologiska och innovationsdrivna branscher, från både leverantörs- och beställarsidan, och arbetar löpande med frågor inom det medicintekniska området. 

Cederquist biträder ett brett spektrum av klienter med allt från immaterialrättsliga skyddsstrategier, licensiering och distribution till anbuds-/upphandlingsstöd, avtalsstöd och tvistlösning. Vår målsättning är alltid att arbeta i nära symbios med våra klienter och, med en tydligt pragmatisk approach, tillhandahålla klar och effektiv rådgivning med fokus på största möjliga affärsnytta.

Adress:
Box 1670 111 96 Stockholm
Telefon: 08-522 065 00